Προεδρικό διάταγμα 27/9/85 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Υπολογισμός κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σύμβολα

 

QΟΛ (kcal/h): Οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (1).

 

i (-): Δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη μελέτη προβλέπεται ότι θερμαίνεται.

 

QF,i (kcal/h): Οι θερμικές απώλειες δια μέσου των εξωτερικών ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) της ιδιοκτησίας i, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (1).

 

Qa,i (kcal/h): Οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των εξωτερικών ανοιγμάτων, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου.

 

QΒ,ΟΛ (kcal/h): Οι ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου

 

qΒ (kcal/h): Οι ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου

 

Vi (m3): Ο όγκος της ιδιοκτησίας i

 

Qi (kcal/h): Θερμικές απώλειες που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i

 

εi (-): Συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας i

 

FΕΞ,i (m2) : Η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i (συμπεριλαμβάνεται και η επιφάνεια που συνορεύει με χώρους που δεν θερμαίνονται αφού πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 0,5) χωρίς την οροφή και το δάπεδο.

 

FΠΑΡ,i (m2): Η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i χωρίς την οροφή και το δάπεδο

 

σF,i (-): Ο λόγος της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας προς τη συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησία i (FΕΞ,i, FΠΑΡ,i).

 

ωi (-): Συντελεστής σχετικός με την ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης σύμφωνα με τον κανονισμό και τη θέση της ιδιοκτησίας στο κτίριο.

 

(1) Συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις λόγω προσανατολισμού, διακοπών, κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.