Προεδρικό διάταγμα 28/1/86 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το μέγιστο ύψος των κτιρίων της παραπάνω περιοχής και καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο βάθος: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Τα οικόπεδα που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή τα οποία ρυμοτομούνται με την αναθεώρηση, θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο βάθος: 25 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m μετρούμενο από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι δόμησης όπως καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν ΤΥ/4441/1971 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (ΦΕΚ 307/Δ/1971).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.