Προεδρικό διάταγμα 28/1/86

ΠΔ 28-01-1986: Αναθεώρηση τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας Χαλκουτσίου Ωρωπού (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-01-1986: Αναθεώρηση τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας Χαλκουτσίου Ωρωπού (Αττικής), (ΦΕΚ 33/Δ/1986), 13-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα του 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 257/Α/1923) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980) και ειδικότερα το άρθρο 27 (παράγραφος 3).

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 32, 33 και 35 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφος 1).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα του 2, 3 και 7.

 

7. Το υπ' αριθμόν ΑΠ/10235/171/25-01-1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης προς τις Κοινότητες Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας από το οποίο προκύπτει ότι η προθεσμία πέρασε άπρακτη.

 

8. Τις υπ' αριθμόν 306/1983, 565/1983, 358/1984, 402/1984, 19/1985, και 310/1985 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 32136/1985 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστομένους Ιωάννου Αναγνωστοπούλου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-01-1986

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.