Προεδρικό διάταγμα 28/3/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κανονισμός χρήσεων και λειτουργίας πεζοδρόμων και κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην περιοχή των Αγορών Βλάλη, Βατικιώτη, Μπεζεστένι:

 

1. Περιοχή ισχύος και σκοπός του κανονισμού:

 

α) Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στην περιοχή των Αγορών Βλάλη, Βατικιώτη, Μπεζεστένι, που περικλείονται από τις οδούς Εγνατία, Ερμού, Ίωνα Δραγούμη, Καρόλου Ντηλ, Γενναδίου.

 

β) Ο κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα, και προστασίας του ιστορικού, πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της περιοχής.

 

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης από τις καθορισθείσες, που, ανεξάρτητα από το είδος της ή το μέγεθός της, αποτελεί πηγή όχλησης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος.

 

3. Δεν επιτρέπεται η συνένωση άνω των 2 όμορων καταστημάτων των αρχικών ιδιοκτησιών.

 

4. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, σε κατάστημα που λειτουργεί με χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1)γ, 2)γ και 3)γ του άρθρου 1, έχουν εφαρμογή οι περιοριστικές γι' αυτά διατάξεις του ίδιου άρθρου του παρόντος διατάγματος.

 

5. Οδοί κυκλοφορίας πεζών.

 

Οι πεζόδρομοι προορίζονται για την αποκλειστική κυκλοφορία των πεζών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν όλο το πλάτος της οδού.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται καθ' όλο το 24ωρο η κυκλοφορία των εξής οχημάτων:

 

Παροχής Α βοηθειών.
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
Αστυνομίας.
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Μεταφοράς σκυροδέματος και συναφών υλικών εφόσον έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια και μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

 

6. Τροφοδοσία των Καταστημάτων.

 

α. Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες από 05.00 μέχρι 09.00 και από 15.30 μέχρι 16.30.

 

Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Η στάθμευση αυτοκινήτων τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία άλλων καθώς επίσης και την κυκλοφορία πεζών.

 

β. Η ταχύτητα κίνησης οχημάτων δεν θα υπερβαίνει αυτή των πεζών. Οι οδηγοί των οχημάτων δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των πεζών ούτε να τους παρεμποδίζουν. Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των οχημάτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό. Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.

 

γ. Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, βάσει προϋπολογισμού των Τεχνικών Υπηρεσιών για τις ενδεχόμενες ζημιές που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του οχήματός του μέσα στη ζώνη των πεζοδρόμων.

 

δ. Επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση δικύκλων και τρίκυκλων εντός των περιοχών αυτών μόνο εάν χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των καταστημάτων.

 

7. Έκθεση εμπορευμάτων, Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους.

 

Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των πεζοδρομίων, των πλατειών και των ανοιγμάτων των κοινόχρηστων χώρων με εμπορεύματα ή τραπεζοκαθίσματα σε ποσοστό πέραν του 10% της επιφανείας αυτών.

 

8. Στέγαστρα των Αγορών.

 

α) Η στέγαση των εισόδων των οδών Μενεξέ, Βλάλη, Ασκητή στην Αγορά Βλάλη από τις οδού Ερμού, Αριστοτέλους και Εγνατία γίνεται με ελαφρές κατασκευές.

 

Απαιτείται για το σκοπό αυτό οικοδομική άδεια, που εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της οικείας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού (4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων) και έγκριση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

 

β) Απαγορεύεται η ανάρτηση επί των επιφανειών των στεγάστρων τεντόπανων, λαμαρινών και άλλων πρόσθετων αντικειμένων.

 

γ) Απαγορεύεται η ανάρτηση επί των στεγάστρων οποιουδήποτε αντικειμένου, φωτιστικών, τσιγκελιών, πινακίδων με ενδείξεις τιμών ή αναγραφή προϊόντων, διαφημιστικών πινακίδων, ζυγαριών, καλαθιών, χαρτιών περιτυλίγματος κ.λ.π.

 

δ) Απαγορεύεται η ρύπανση των στεγάστρων καθ' οιονδήποτε τρόπο.

 

ε) Επιβάλλεται η κατά το δυνατόν ομοιόμορφη κατασκευή τσιγκελιών και πάγκων ψυγείων για την έκθεση εμπορευμάτων (κρεάτων, ψαριών).

 

στ) Η καθαριότητα και η δαπάνη συντήρησης των στεγάστρων βαρύνει τους χρήστες των καταστημάτων των αγορών.

 

Τη συντήρηση αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η σχετική δαπάνη βεβαιώνεται σε βάρος των υπόχρεων και εισπράττεται μαζί με τα Δημοτικά Τέλη.

 

ζ) Ο ηλεκτροφωτισμός των στεγασμένων κοινοχρήστων χώρων είναι δημοτικός.

 

η) Επιτρέπεται η ομοιόμορφη τοποθέτηση επί των υαλοπινάκων των στεγάστρων αντηλιακών φύλλων ανακλαστικής μεμβράνης, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη υπερβολικής θερμότητας (για την προστασία των ευπαθών προϊόντων, τροφίμων), εφ' όσον κριθεί αναγκαίο από το Δήμο, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων και με δαπάνη αυτών.

 

9. Καθαριότητα δημοσίου χώρου Αποκομιδή απορριμμάτων.

 

Η διατήρηση καθαριότητας της περιοχής συντελείται με συνυπευθυνότητα του Δήμου και των καταστηματαρχών της αγοράς.

 

Ο Δήμος εξασφαλίζει χώρους για την τοποθέτηση κάδων συλλογής απορριμμάτων στην περίμετρο της αγοράς σε συγκεκριμένες θέσεις.

 

Οι καταστηματάρχες διατηρούν τα απορρίμματα που παράγονται κατά τις ώρες δραστηριότητάς των εντός του χώρου του καταστήματός τους και τα μεταφέρουν μέσα σε πλαστικούς σάκους κατά το κλείσιμο της αγοράς για την αποκομιδή τους από τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου.

 

Οι καταστηματάρχες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα έμπροσθεν του καταστήματός των.

 

Μικροί κάδοι συλλογής απορριμμάτων για το κοινό υπάρχουν σχεδιασμένοι και τοποθετημένοι κατάλληλα.

 

Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται μετά το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο από ώρα 16.00 μέχρι ώρα 17.00 και Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή από ώρα 21.00 μέχρι ώρα 22.00.

 

Το σάρωμα και το πλύσιμο των οδοστρωμάτων με υδροφόρες του Δήμου θα ακολουθεί της διαδικασίας αποκομιδής των απορριμμάτων.

 

Ο Δήμος θα διαθέτει ειδικό συνεργείο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για τον καθαρισμό του δημοσίου χώρου και των μικρών κάδων αχρήστων.

 

10. Ηχορύπανση

 

Απαγορεύεται η κάθε είδους χρήση εγκαταστάσεων και ενισχυτών στους ανοιχτούς χώρους ιδιωτικούς ή δημόσιους.

 

Οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις στους εσωτερικούς χώρους δεν επιτρέπεται να προκαλούν θόρυβο μεγαλύτερο των 35 dB στον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο.

 

11. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις ενεργεί αυτεπάγγελτα και ελέγχει τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθός της, το είδος της όχλησης και επιβάλει όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης αυτής.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ή υποτροπής αποφασίζεται η άρση της άδειας λειτουργίας.

 

12. Σε περίπτωση καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπομένων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

13. Ειδικοί όροι για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

 

α. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο εκτελούνται εργασίες υποχρεούται καθημερινά να μεριμνά για την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού.

 

β. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο χώρος προ της οικοδομικής περιφράσσεται υποχρεωτικά σε απόσταση το πολύ 1,50 m από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,50 m με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό.

 

γ. Μετά την αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού της οικοδομής θα τοποθετούνται ικριώματα έτσι ώστε να δίδεται όλο το πλάτος του δρόμου σε κυκλοφορία θα επενδύεται δε το ικρίωμα έτσι ώστε να μην ρυπαίνεται το οδόστρωμα.

 

δ. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή μετά από τις συνδέσεις της οικοδομής με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωτική από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής και τα έξοδα τον επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου.

 

14. Διατήρηση της μορφής των δρόμων.

 

α. Απαγορεύεται η αφισοκόλληση στις όψεις των κτιρίων όλων των οδών καθώς και επί των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού των πεζοδρόμων.

 

β. Απαγορεύεται η οργάνωση εκδηλώσεων που θα μετέβαλε κατά μόνιμο τρόπο τη φυσιογνωμία της περιοχής, ή θα ρύπαιναν, θα κατέστρεφαν τα οδοστρώματα και τον αστικό εξοπλισμό της περιοχής.

 

15. Έλεγχος επιγραφών.

 

Στα κτίρια που βρίσκονται μέσα στην περιοχή επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

 

α. Δεν επιτρέπεται η επιγραφή να καλύπτει, αλλοιώνει ή καταστρέφει αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου όπως δώματα, εξώστες, ανοίγματα θυρών και παραθύρων κ.λ.π.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους στη στέγη, στα δώματα και στα προστεγάσματα κτιρίων. Δεν επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτους οικοδομήσιμους χώρους, σε δέντρα, σε στύλους οποιασδήποτε φύσης ή μορφής.

 

Η ανάρτηση σημάτων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας της περιοχής ή πληροφοριακές επιγραφές σε ειδικούς για τον σκοπό αυτό στύλους ή στηρίγματα, γίνεται από φορείς του Δημοσίου και μόνο, κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών.

 

Οι υφιστάμενες φωτεινές επιγραφές - διαφημίσεις πρέπει να αφαιρεθούν εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, ενώ οι υπόλοιπες πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

β. Η στερέωση των επιγραφών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να μην φέρει μόνιμη βλάβη, ή αλλοίωση, ή καταστροφή αρχιτεκτονικών στοιχείων, κεραμικών, ή μαρμάρινων, ή άλλων αξιόλογων στοιχείων.

 

γ. Κάθε τοποθέτηση επιγραφής ή διαφήμισης κατά παράβαση των διατάξεων αυτών είναι αυθαίρετη και υπόκειται στις περί αυθαίρετων κατασκευών διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.