Προεδρικό διάταγμα 28/9/89c

ΠΔ 28-09-1989: Καθορισμός συντελεστή δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Γάριτσα της πόλης Κέρκυρας (νομού Κέρκυρας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-09-1989: Καθορισμός συντελεστή δόμησης στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Γάριτσα της πόλης Κέρκυρας (νομού Κέρκυρας), (ΦΕΚ 627/Δ/1989), 09-10-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 11.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 7.

 

5. Την υπ' αριθμόν 3581/1978 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ).

 

6. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 170/1973 περί Συμβουλίου της Επικρατείας (ΦΕΚ 229/Α/1973) και ειδικότερα το άρθρο 50 παράγραφος 4 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 702/1977 (ΦΕΚ 268/Α/1977).

 

7. Την υπ' αριθμόν 398/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την υπ' αριθμόν 564/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-09-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.