Προεδρικό διάταγμα 28/9/93b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης της παραπάνω περιοχής καθορίζονται ως εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,1.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% της επιφανείας τους.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των αθλητικών εγκαταστάσεων: 14,5 m.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και του 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

2. Για την χορήγηση οικοδομικής άδειας για νέα εγκατάσταση ή επέκταση υφισταμένου κτίσματος μεγάλης κλίμακας (πάνω από 20% της κάλυψής του) απαιτείται η έγκριση μελέτης από τον οικείο φορέα (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) η οποία πρέπει να ρυθμίζει συνολικά το χώρο και στην οποία μεταξύ άλλων πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πρόσβαση του κοινού προς την παραλία για εξασφάλιση του κοινοχρήστου χαρακτήρα της παραλίας και για εξασφάλιση της απρόσκοπτης θέας προς την θάλασσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του από 01-03-2004 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 254/Δ/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.