Προεδρικό διάταγμα 294/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα έργα που εκτελούνται με πιστώσεις των Νομαρχιακών Ταμείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή είναι οι υπηρεσίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 για τα έργα νομαρχιακού επιπέδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διοικητική αποκέντρωση.

 

2. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων, εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Οι διακηρύξεις διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορά το παρόν άρθρο εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση αυτή υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς την υπηρεσία η οποία ευθύνεται για την παράλειψη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.