Προεδρικό διάταγμα 299/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία εξορύσσονται ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις τους, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

 

α)α) Για λιγνιτικές μονάδες, μονάδες πετρελαίου (μαζούτ) και μονάδες φυσικού αερίου, κατώτερος 4% και ανώτερος 5%.

 

β) Για αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ελαφρού πετρελαίου (diesel), κατώτερος 5% και ανώτερος 7%.

 

γ) Για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου:

 

α)α) Πα μονάδες ελαφρού πετρελαίου (diesel), κατώτερος 4% και ανώτερος 7%.

β)β) Για μονάδες φυσικού αερίου, κατώτερος 6% και ανώτερος 7%.

 

δ) Για ντηζελοηλεκτρικές μονάδες (μονάδες εσωτερικής καύσης) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατώτερος 5% και ανώτερος 6%.

 

ε) Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:

 

α)α) Για φράγματα 2%.

β)β) Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις κατώτερος 3% και ανώτερος 4%.

στ) Πα μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εναλλακτικών μορφών:

α)α) Για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές και γεωθερμικές μονάδες κατώτερος 5% και ανώτερος 7%.

 

ζ) Πα σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας κατώτερος 5% και ανώτερος 7%.

 

η) Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας:

α)α) Για γραμμές μεταφοράς κατώτερος 3% και ανώτερο 4%.

β)β) Για υποσταθμούς μεταφοράς κατώτερος 4% και ανώτερος 5%.

γ)γ) Για εναέρια καλώδια μεταφοράς δεδομένων κατώτερος 10% και ανώτερος 12%.

δ)δ) Για συστήματα τηλεποπτείας - τηλεχειρισμών κατώτερος 18% και ανώτερος 20%.

 

θ) Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας:

α)α) Για δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης κατώτερος 5% και ανώτερος 6%.

β)β) Για δίκτυα διανομής μέσης τάσης κατώτερος 4% και ανώτερος 5%.

γ)γ) Για υποσταθμούς διανομής μέσης τάσης - χαμηλής τάσης κατώτερος 5% και ανώτερος 6%.

δ)δ) Για υποσταθμούς διανομής υψηλής τάσης - μέσης τάσης κατώτερος 4% και ανώτερος 6%.

ε)ε) Για κέντρα διανομής υψηλής τάσης - μέσης τάσης κατώτερος 4% και ανώτερος 6%.

στ)στ) Για καλώδια μεταφοράς δεδομένων κατώτερος 7% και ανώτερος 8%.

ζ)ζ) Για συστήματα τηλεποπτείας - τηλεχειρισμών κατώτερος 18% και ανώτερος 20%.

 

ι) Για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γενικά, κατώτερος 10% και ανώτερος 12%.

 

ι)α) Για ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία εξορύσσονται ορυκτές ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατώτερος 8% και ανώτερος 10%.

 

ι)β) Για μηχανήματα και εγκαταστάσεις των παραπάνω ορυχείων:

 

α)α) Για ηλεκτροκίνητο εκσκαπτικό εξοπλισμό (εκσκαφείς - αποθέτες - ταινιόδρομοι) κατώτερος 5% και ανώτερος 6%.

β)β) Για τεχνικά έργα υποδομής και υποστήριξης κατώτερος 6% και ανώτερος 7%,

γ)γ) Για χωματουργικά μηχανήματα και οχήματα κατώτερος 14% και ανώτερος 16%.

δ)δ) Για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης κατώτερος 10% και ανώτερος 12%.

 

2. Για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά έργα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για ψηφιακά κέντρα και ηλεκτρονικές τερματικές διατάξεις κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

β) Για εξοπλισμό μετάδοσης (δικτύων) κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

γ) Για τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και τηλετυπικές (ΤΕLΕΧ) εγκαταστάσεις κέντρων και ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

δ) Για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια - σωληνώσεις(συμβατικά και οπτικών ινών) κατώτερος 4% και ανώτερος 7%.

 

ε) Για καλώδια σωληνώσεων οπτικών ινών κατώτερος 5% και ανώτερος 8%.

 

στ) Για εναέρια ενσύρματα δίκτυα κατώτερος 8% και ανώτερος 12% και για εναέρια ασύρματα δίκτυα κατώτερος 5% και ανώτερος 8%,

 

ζ) Για κύριες τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και ραδιοηλεκτρικές συνδέσεις - συσκευές και θαλάμους κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

η) Για δευτερεύουσες εγκαταστάσεις κατώτερος 8,5% και ανώτερος 12,5%.

 

θ) Για καλωδιακά πλοία κατώτερος 3% και ανώτερος 5%.

 

3. Για τα μηχανήματα και γενικά τον ειδικό εξοπλισμό των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για κάμερες και παρελκόμενα, βίντεο και παρελκόμενα, καθώς και κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων, κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

β) Για κέντρα εκπομπής - αναμεταδότες (πομποί - αναμεταδότες και παρελκόμενα, πυλώνες - ιστοί και παρελκόμενα, καθώς και κεραίες εκπομπής - λήψης και παρελκόμενα) κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

γ) Για λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

4. Για τα έργα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών έργων, έργων αντιρρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για έργα δικτύων ύδρευσης:

α)α) Για φράγματα 1%.

β)β) Για διυλιστήρια κατώτερος 1% και ανώτερος 2%.

γ)γ) Για υδραγωγεία κατώτερος 1,5% και ανώτερος 2,5%.

δ)δ) Για κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς κατώτερος 2% και ανώτερος 3%.

ε)ε) Για δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς κατώτερος 2,5% και ανώτερος 3,5%.

στ)στ) Για δίκτυα διανομής, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια, κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

ζ)ζ) Για δεξαμενές κατώτερος 1% και ανώτερος 2%.

 

β) Για έργα δικτύων αποχέτευσης:

α)α) Για έργα βαρείας υποδομής και βασικούς συλλεκτήρες κατώτερος 1% και ανώτερος 2%.

β)β) Για δευτερεύοντες αγωγούς κατώτερος 1,5% και ανώτερος 2,5%.

γ)γ) Για εξωτερικές διακλαδώσεις κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

δ)δ) Για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

γ) Για αντιπλημμυρικά έργα:

α)α) Για διευθετήσεις ρεμάτων 1%.

β)β) Για συλλεκτήρες ομβρίων υδάτων κατώτερος 1% και ανώτερος 2%.

γ)γ) Για δίκτυα ομβρίων υδάτων κατώτερος 1,5% και ανώτερος 2,5%.

δ)δ) Για φρεάτια υδροσυλλογής κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

 

δ) Για έργα αντιρρύπανσης και κέντρα επεξεργασίας λυμάτων:

α)α) Για ερευνητικά κέντρα λυμάτων και κέντρα λυμάτων κατώτερος 3% και ανώτερος 5%.

 

5. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις καπνοβιομηχανίες οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για κοπτικές μηχανές, χαρμανιέρες, υγραντήρια και ξηραντήρια καπνών, εγκαταστάσεις μεταφοράς καπνών σε φύλλα και κεκαμμένου, κλιματιστικές εγκαταστάσεις στους χώρους επεξεργασίας και βιομηχανοποίησης κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

β) Για σιγαροποιητικές, κυτιοποιητικές, πακεταριστικές, λιθογραφικές μηχανές και σελλοφανέζες κατώτερος 8% και ανώτερος 12%.

 

6. Για τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων και λιπαντηρίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για αντλίες και εξοπλισμό αυτών (των πρατηρίων) κατώτερος 8% και ανώτερος 12%.

 

β) Για αεροσυμπιεστές και γρασαδόρους κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

7. Για τα δοχεία μεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαμενές κ.λ.π. οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για δοχεία μεταφοράς υγρών υλών (βαρελιών κ.λ.π.) κατώτερος 24% και ανώτερος 30%.

 

β) Για χαλύβδινες φιάλες υγραερίου κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

γ) Για δίκτυα σωληνώσεων υγρών καυσίμων και τα σχετικά εξαρτήματα κατώτερος 7% και ανώτερος 10%.

 

δ) Για μεταλλικές και από σκυρόδεμα δεξαμενές εναποθήκευσης υγρών καυσίμων κατώτερος 3% και ανώτερος 5%.

 

8. Για τα ψυκτικά μηχανήματα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για τα ψυκτικά μηχανήματα (ψυγείο διατήρησης τροφίμων κ.λ.π.) και τις εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης (λέβητες - καυστήρες κ.λ.π.,) στους χώρους παραγωγής κατώτερος 8% και ανώτερος 12%.

 

β) Για τα ψυγεία αποθήκευσης τροφίμων γενικά σε εγκαταστάσεις τρίτων κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

9. Για τα γερανοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε 11% και 15% αντίστοιχα.

 

10. Για τα μηχανήματα παραγωγής ταινιών (κινηματογραφικών, βίντεο και συναφών) ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε 11% και 15% αντίστοιχα.

 

11. Προκειμένου για ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των παρακάτω επιχειρήσεων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Κονσερβοποιίας και τυποποιημένων προϊόντων, βυρσοδεψίας, παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από φυσικό και τεχνητό βαμβάκι, παραγωγής πλαστικών ειδών και εκτυπωτικών, εκδοτικών και βιβλιοδετικών εργασιών κατώτερος 8% και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).

 

β) Υποδηματοποιίας, παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από μαλλί και μετάξι (φυσικό ή τεχνητό), παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, διυλιστηρίων, παραγωγής τσιμέντου και παραγωγής σιδήρου, χάλυβα, αλουμίνας και αλουμινίου κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 

12. Για τις μήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από οποιαδήποτε ύλη, εκτός πλαστικής ή θερμοπλαστικής, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε 11% και 15% αντίστοιχα.

 

13. Για τις οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης μέχρι ποσοστού 75% της δαπάνης με τους κατωτέρω οριζόμενους κατώτερους και ανώτερους συντελεστές απόσβεσης:

 

α) Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερμοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

 

β) Λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημα κατώτερος 4,5% και ανώτερος 6,5%.

 

γ) Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου, μαγειρικές συσκευές μεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς συλλέκτες κατώτερος 3% και ανώτερος 5%.

 

14. Για τα μηχανήματα και ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής του φυσικού αερίου οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για αγωγούς μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου χαλύβδινους ή πολυαιθυλενίου και τις εγκαταστάσεις τους, δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου από σκυρόδεμα και ειδικό μέταλλο και υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου κατώτερος 1,5% και ανώτερος 2,5%.

 

β) Για μηχανήματα ηλεκτρονικής εγκατάστασης καθοδικής προστασίας αγωγών φυσικού αερίου κατώτερος 4% και ανώτερος 7%.

 

γ) Για σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης του φυσικού αερίου και σταθμούς συμπίεσης κατώτερος 2% και ανώτερος 4%.

 

δ) Για κρυογενικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά των εξαρτημάτων τους, κατώτερος 1,5% και ανώτερος 2,5%.

 

15. Για τα λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων κατώτερος 15% και ανώτερος 20%.

 

β) Των λοιπών επιχειρήσεων κατώτερος 11% και ανώτερος 15%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.