Προεδρικό διάταγμα 29/12/80

ΠΔ 29-12-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-12-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου (Αττικής), (ΦΕΚ 25/Δ/1981), 22-01-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 (παράγραφος 3) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1973)

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1031/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1235/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου (Αττικής) κείμενα επί του υπ' αριθμού 20 οικοδομικού τετραγώνου και έχοντα πρόσωπον επί της οδού Υμηττού, που απομειώθηκαν συνεπεία διαπλατύνσεως της οδού ταύτης, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ' όσον κατά την 22-01-1935, ημέραν δημοσιεύσεως του από [ΠΔ] 17-01-1935 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου συνοικισμού Καλογρέζας (Χαλανδρίου) και κανονισμού όρων δομήσεως (ΦΕΚ 21/Α/1935), είχαν τις κάτωθι διαστάσεις:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 12 m.

Ελάχιστον βάθος: 20 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 400 m2.

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 29-12-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.