Προεδρικό διάταγμα 29/9/86b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται:

 

1) το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων της περιοχής Άγιος Θωμάς του δήμου Αμαρουσίου (Νομού Αττικής) που βρίσκονται βόρεια και νότια του άξονα της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένες με την υπ' αριθμόν 59435/2574/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με:

 

α) τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων πρασίνων, κοινοχρήστων χώρων - πλατειών, κοινοχρήστου χώρου - πλατείας - παιδικής χαράς - αθλοπαιδιών, κοινοχρήστου χώρου - αθλοπαιδιών - κοινοχρήστων χώρων - αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων γυμνασίου, λυκείου, δημοτικού σχολείου, παιδικής γωνιάς, στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), χώρου πολιτιστικού κέντρου, νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού.

 

β) τη μετατόπιση της οριογραμμής του ρέματος που καθορίστηκε με το από 07-09-1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 559/Δ/1981) και

 

2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου με:

 

α) τη μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών στα υπ' αριθμούς 475, 476, 477, 491 και 493 οικοδομικά τετράγωνα.

 

β) τον αποχαρακτηρισμό του χώρου ιερού ναού (Οικοδομικό Τετράγωνο 479) που καθορίστηκε με το από [ΒΔ] 31-01-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 21/Δ/1970), τη μετατροπή του σε κοινόχρηστο χώρο - πλατεία και καθορισμό χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ),

 

γ) τη μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών του κοινόχρηστου χώρου - πλατείας (Οικοδομικό Τετράγωνο 478) και τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ),

 

δ) την έγκριση πεζοδρόμου εντός του υπ' αριθμόν 477 οικοδομικού τετραγώνου,

 

ε) την τροποποίηση της ρυμοτομικής γραμμής της Λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και της ρυμοτομικής γραμμής νότια του υπ' αριθμόν 497Β οικοδομικού τετραγώνου (χώρος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) και

 

στ) την τροποποίηση στο χώρο του Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών που εγκρίθηκε με το από [ΠΔ] 20-07-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 276/Δ/1976) και τροποποιήθηκε με το από 29-11-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1983), στο οποίο καθορίζεται και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται χρωματισμένες στα 5 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 64627/1986 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.29.9.86b

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την απόφαση 1596/1990 του ΣτΕ.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.