Προεδρικό διάταγμα 2/10/80

ΠΔ 02-10-1980: Περί τροποποιήσεως και αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μάνδρας (Αττικής) και τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-10-1980: Περί τροποποιήσεως και αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μάνδρας (Αττικής) και τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 603/Δ/1980), 03-11-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 29, 70 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών, (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 98/1979, 116/1979, 120/1979, 121/1979, 123/1979 και 61/1980 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας (Αττικής).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 315/1979, 434/1980 και 485/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων 'Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Ως και την υπ' αριθμόν 885/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 02-10-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.