Προεδρικό διάταγμα 2/4/85

ΠΔ 02-04-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πυκνοδομημένης περιοχής λόφου Τσακού των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-04-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πυκνοδομημένης περιοχής λόφου Τσακού των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού (Αττικής), (ΦΕΚ 202/Δ/1985), 08-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφος 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 207/1984, 226/1984 και 15/1984, 183/1984 γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού (Αττικής) αντίστοιχα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος του νομού Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) διόρθωση στο (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

6. Την υπ' αριθμόν 6086/295/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Χαρακτηρισμός ως Πυκνοδομημένης της περιοχής λόφου Τσακού των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού (Αττικής).

 

7. Την υπ' αριθμόν 2/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού, Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 207/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-04-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.