Προεδρικό διάταγμα 30/12/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Χρήσεις γης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν των καθοριζομένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χώρων για ειδικές χρήσεις, καθορίζονται χρήσεις γης κατά τομείς Α και Β όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος ως εξής:

 

Τομέας Α.

 

Γενική κατοικία που περιλαμβάνει:

 

α) κατοικίες

β) στέγη ελευθέρων επαγγελματιών, μη οχλούσα

γ) εμπορικά κτίρια

δ) πολιτιστικά κτίρια

ε) κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες του δήμου ή γραφεία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Οι κατοικίες καταλαμβάνουν υποχρεωτικά το κτίριο τουλάχιστον από τον 1ο όροφο και άνω.

 

Η στέγη ελεύθερων επαγγελματιών μπορεί να καταλαμβάνει και τον 1ο όροφο του κτιρίου, μόνο εφόσον συνδυάζεται με την κατοικία του επαγγελματία.

 

Ειδικά οι χρήσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία δ' και ε' είναι δυνατό να καταλαμβάνουν όλο το κτίριο.

 

Ειδικότερα για τα κτίρια που έχουν πρόσωπο στις οδούς Μιαούλη, Παπανικολάου και Μπουμπουλίνας καθώς και στα κτίρια που έχουν πρόσωπο στην πλατεία Συντάγματος, επιτρέπονται πλην των παραπάνω αναφερομένων χρήσεων και οι παρακάτω επιπλέον χρήσεις:

 

καφενεία
ζαχαροπλαστεία
εστιατόρια και
ταβέρνες.

 

Οι επιπλέον χρήσεις επιτρέπονται μόνο στα ισόγεια των κτιρίων και απαγορεύεται να έχουν εγκαταστάσεις μουσικής με ενισχυτές του ήχου.

 

Τομέας Β.

 

Αμιγής κατοικία που περιλαμβάνει:

 

α) κατοικίες

 

β) στέγη ελεύθερων επαγγελματιών, μη οχλούσα εφόσον αυτή συνδυάζεται με κατοικία.

 

2. Κοινόχρηστοι χώροι: Αφορούν την παραμονή, αναψυχή και διακίνηση πεζών και τροχοφόρων όπως, πεζοδρόμια, δρόμοι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, γωνιές πρασίνου. Στους παραπάνω χώρους επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρων, στεγάστρων, παγκακιών και λοιπών απλών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του κοινού, κατόπιν οικοδομικής άδειας και με έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. α. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις και λειτουργούν νόμιμα κατά την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος παραμένουν, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του δήμου, ότι δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα για την κατοικία, εφόσον διαθέτουν κατάλληλο γι' αυτές χώρο, όπως ορίζουν οι σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις. Οι χώροι στους οποίους στεγάζονται οι παραπάνω χρήσεις απαγορεύεται να επεκταθούν, επιτρέπεται όμως να μεταβιβάζονται ή να ενοικιάζονται σε νέο χρήστη, διατηρώντας την ίδια (κατά παρέκκλιση) χρήση.

 

β. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης, εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και προ της δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, έχει εκδοθεί άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και έχει διαμορφωθεί ο χώρος για τη συγκεκριμένη χρήση με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Πολεοδομίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.