Προεδρικό διάταγμα 30/4/80b

ΠΔ 30-04-1980: Περί καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως επί γηπέδων κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων Αλίμου και Γλυφάδας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-04-1980: Περί καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως επί γηπέδων κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων Αλίμου και Γλυφάδας (Αττικής), (ΦΕΚ 292/Δ/1980), 09-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 212/1980 και 340/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων Αλίμου και Γλυφάδας (Αττικής), των εχόντων πρόσωπον επί της προς την θάλασσαν κειμένης πλευράς της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Β', και δη επί τμήματος αυτής μήκους 1200 m, αρχομένου από την οδόν Βάθης (όριο περιοχής αερολιμένος), με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα, των προοριζομένων εκ κατασκευής δι' αθλητικές εγκαταστάσεις, καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 3%.
Μέγιστο ύψος των κτιρίων 14,50 m.

 

Κατά τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δομήσεως ισχύουν οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1923).

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-04-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 4 του από 28-09-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1293/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.