Προεδρικό διάταγμα 30/5/85c

ΠΔ 30-05-1985: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης περιοχής Χαρισίου Σπάρτης (νομού Λακωνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-05-1985: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης περιοχής Χαρισίου Σπάρτης (νομού Λακωνίας), (ΦΕΚ 277/Δ/1985), 31-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), 8 (παράγραφος 2) και 43 (παράγραφος 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις υπ' αριθμόν 144/1983 και 27/1985 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.

 

4. Την υπ' αριθμόν 21401/623/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Σπάρτης (ΦΕΚ 157/Δ/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 30583/1085/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος-Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της περιοχής Χαρισίου Σπάρτης (νομού Λακωνίας).

 

6. Την υπ' αριθμόν 2/19-03-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Λακωνίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 454/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 31-01-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 88/Δ/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.