Προεδρικό διάταγμα 31/3/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται στα γήπεδα και οικόπεδα που βρίσκονται στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής και στα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα πλην της περιοχής ισχύος του από 20-12-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 717/Δ/1985).

 

2. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται τα κτίρια που διατίθενται για βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα καθώς και οι αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γήπεδο με τα κτίρια.

 

3. Για την υπαγωγή των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.