Προεδρικό διάταγμα 31/90

ΠΔ 31/1990: Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 31/1990: Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων, (ΦΕΚ 11/Α/1990), 05-02-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 6422/1934 και κυρίως τα άρθρα 3, 5 και 6 Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κ.λ.π. (ΦΕΚ 412/Α/1934), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1949) και κυρίως με το άρθρο 1 παράγραφοι 2 - 4.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989).

 

3. Την υπουργική 889/1989 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Γρηγορίου Γιάνναρου (ΦΕΚ 878/Β/1989).

 

4. Την υπ' αριθμόν 679/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Ομάδες μηχανημάτων

Άρθρο 3: Ισχύς μηχανημάτων

Άρθρο 4: Δικαιούχοι επίβλεψης - συντήρησης - χειρισμού

Άρθρο 5: Κατηγορίες αδειών

Άρθρο 6: Ισχύς χορηγηθεισών αδειών

Άρθρο 7: Προσόντα - Προϋπηρεσία

Άρθρο 8: Δικαιολογητικά

Άρθρο 9: Εξέταση υποψηφίων

Άρθρο 10: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 11

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-01-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.