Προεδρικό διάταγμα 323/78

ΠΔ 323/1978: Περί συστάσεως Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων μελέτης ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων αστικών περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 323/1978: Περί συστάσεως Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων μελέτης ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων αστικών περιοχών, (ΦΕΚ 68/Α/1978), 06-05-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 5 (παράγραφος 1) του νόμου 679/1977 περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977).

 

β) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 305/Α/1977).

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ211/1978 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978).

 

3. Την υπ' αριθμόν 300/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 27-04-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημόσιων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.