Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Γνώμη των συμβουλίων για ειδικά θέματα - Συμμετοχή σε προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να εκδώσουν οι κρατικές αρχές οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια πρέπει να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων ή των κοινοτήτων ή των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων δήμων και κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων να ισχύουν αυτές οι πράξεις, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

α) Για πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια έως δέκα δήμων και κοινοτήτων, απαιτείται η γνώμη όλων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

 

β) Για πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια περισσότερων από δέκα δήμων και κοινοτήτων του νομού, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, της τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων.

 

γ) Για πράξεις, που αφορούν την περιφέρεια δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται σε περισσότερους νομούς, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου των τοπικών ενώσεων.

 

δ) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια ολόκληρης της χώρας, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος.

 

2. Όταν οι πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αφορούν τα πολεοδομικά σχέδια για την έκδοσή τους απαιτείται η γνώμη μόνον των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων ή των κοινοτήτων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύουν οι πράξεις αυτές.

 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 η γνώμη πρέπει να στέλνεται στην αρμόδια αρχή μέσα σε τρεις μήνες, από τότε που ο δήμος ή η κοινότητα ή η ένωση έλαβε το σχετικό ερώτημα.

 

4. Η απόκλιση από τη γνώμη των οργάνων, που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία.

 

5. Στα όργανα, που καταρτίζουν τα προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος μετέχουν και εκπρόσωποι των δήμων ή κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων των δήμων και κοινοτήτων της περιφέρειας, την οποία αφορούν τα προγράμματα όπως ορίζει το διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών. Με διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των ίδιων Υπουργών, καθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων των δήμων ή κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών στα όργανα που καταρτίζουν τα προγράμματα και ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι αυτοί.

 

6. Δεν επιτρέπεται απαλλοτρίωση, διάθεση, δέσμευση ή οποιοσδήποτε περιορισμός στη διοίκηση, στη διαχείριση και στη διάθεση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών και υδάτων αρδεύσεως ή υδρεύσεως, χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.