Προεδρικό διάταγμα 337/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίωμα πρακτικής εκπαίδευσης μόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α, Β, Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε), ανάλογα με τα οχήματα που η Σχολή κατέθεσε φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. Ειδικότερα, και προκειμένου να χορηγηθεί σε Σχολή Οδηγών το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης έστω και σε μία κατηγορία Ε, υποχρεούται να κατέχει εκπαιδευτικά οχήματα της κατηγορίας Ε και για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων που διαθέτει.}

 

3. Η περίπτωση β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 7, καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.