Προεδρικό διάταγμα 337/03

ΠΔ 337/2003: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002) με θέμα Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 337/2003: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002) με θέμα Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, ΦΕΚ 291/Α/2003), 18-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999)

 

β. του νόμου 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α/1992)

 

γ. του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α, άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την 50060/13559/05-09-2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών Εμμανουήλ Στρατάκη.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Την 389/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 11

 

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-12-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.