Προεδρικό διάταγμα 33/79 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κριτήρια δια την έγκριση της καταλληλότητας του κτιρίου κατά το προηγούμενον άρθρον αποτελούν:

 

α) το αξιόλογον του κτιρίου από αρχιτεκτονικής σκοπιάς,

 

β) η σκοπιμότης δημιουργίας της συγκεκριμένης του εγκαταστάσεως εις την συγκεκριμένη περιοχήν.

 

γ) η ύπαρξις σχετικής προβλέψεως εις το εκάστοτε ισχύον Πρόγραμμα Τουριστικής Αναπτύξεως.

 

δ) η σκοπιμότης διασώσεως του κτιρίου δια της μετατροπής του εις τουριστική εγκατάσταση σε συνδυασμό προς τις υπάρχουσες δυνατότητες διασώσεως του δι' άλλη μη τουριστική χρήσιν,

 

ε) οι ανάγκες της περιφερειακής αναπτύξεως,

 

στ) η βιωσιμότητα της ιδρυθησομένης τουριστικής εγκαταστάσεως.

 

Τα ανωτέρω κριτήρια τυγχάνουν ενδεικτικά, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δυναμένου να λαμβάνει κατά περίπτωσιν υπ' όψιν και έτερα τοιαύτα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.