Προεδρικό διάταγμα 33/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δια την κατά το άρθρο 2 του παρόντος έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δεν τίθενται συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πλην, όμως, δέον όπως προβλέπεται η ύπαρξις στοιχειωδών συγχρόνων ανέσεων, δια της δημιουργίας των σχετικών εγκαταστάσεων και δη λουτρών, WC, εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ως και τηλεφωνικής εγκαταστάσεως, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Επίσης δέον όπως προβλέπεται η ύπαρξις των αναγκαίων μέσων πυρασφάλειας.

 

Ο αριθμός, ως και ο εξοπλισμός των λουτρών και WC δέον, όπως είναι ανάλογος των αναγκών, κατά την κρίσιν του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ομοίως η μορφή και το είδος των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται κατά περίπτωσιν υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αναλόγως των υφισταμένων δυνατοτήτων και της αρχιτεκτονικής μορφής του κτιρίου (ή και ολοκλήρου του οικισμού), εις τρόπον ώστε να επέρχονται οι ολιγότερες δυνατές αλλοιώσεις αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.