Προεδρικό διάταγμα 342/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Εργοδότης ή Κύριος του έργου είναι η Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων.

 

β) Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων που είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις, για την μελέτη και την εκτέλεση των έργων της Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων

 

γ) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων.

 

Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις πιστώσεις για την μελέτη και εκτέλεση των έργων και ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής όσον αφορά:

 

α. Την έγκριση ή ακύρωση ή την μερική επανάληψη της δημοπρασίας.

 

β. Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου.

 

γ. Την λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.