Προεδρικό διάταγμα 342/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για την μελέτη και κατασκευή έργων της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων μετά γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.