Προεδρικό διάταγμα 342/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αιτήσεις Θεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

2. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρίας Θερμικών Λεωφορείων και επιδίδονται στην Διευθύνουσα τα έργα ή την Προϊσταμένη Αρχή χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Αιτήσεις θεραπείας του κυρίου του έργου, διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.