Προεδρικό διάταγμα 347/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που προγραμματίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή του Νομάρχη, η κατασκευή έργων στο Εθνικό ή Επαρχιακό Δίκτυο αντίστοιχα.

 

Τέτοια έργα είναι κυρίως οδοί παρακαμπτήριοι, περιμετρικοί συνδετήριοι, κυκλοφοριακοί κόμβοι κ.λ.π., και προβλέπονται από εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και περιλαμβάνουν τα εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τμήματα οδών.

 

2.Η εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που προβλέπεται σ' αυτήν και η οποία συνοδεύεται από την εγκεκριμένη μελέτη με καθορισμένο τον άξονα και την ζώνη διέλευσης του έργου και προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου όχι πέραν της τριετίας δυνάμενο να ανανεωθεί μία φορά μόνο.

 

3. Από την έκδοση της σχετικής απόφασης δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση κτιρίων και η εκτέλεση εργασιών στη ζώνη διέλευσης της οδού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.