Προεδρικό διάταγμα 347/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η γραμμή δόμησης στο Οδικό Δίκτυο εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ορίζεται ως εξής:

 

α. Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 60 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 m από το όριο αυτής.

 

β. Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 45 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερα των 30 m από το όριο αυτής.

 

γ. Για τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί, ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας όπως ορίζονται στο νόμο [Ν] 2094/1992 με παράπλευρους δρόμους (Service Roads), σε επαφή με την κυρία οδό ή και σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 20 m από τον άξονα του παράπλευρου (Service Road).

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος.

 

δ. Στο Τριτεύον Εθνικά και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας 30 m από τον άξονα της οδού.

 

ε. Στους παράπλευρους δρόμους (Service Roads) του Εθνικού Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 20 m από τον άξονα του δρόμου.

 

στ. Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 20 m από τον άξονα της οδού.

 

ζ. Στο δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, τουλάχιστον 6 m από το όριο της οδού.

 

η. Στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο 6 m από το όριο της οδού.

 

2. Η γραμμή δόμησης στα τμήματα του οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει, ορίζεται ως εξής:

 

α. Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 30 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 20 m από το όριο της οδού.

 

β. Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 25 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 10 m από το όριο της οδού.

 

γ. Για τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί, ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο νόμο [Ν] 2094/1992 με παράπλευρους δρόμους (Service Roads) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 6 μέτρα από το όριο του παράπλευρου δρόμου.

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των περιπτώσεων α και β του παρόντος.

 

δ. Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας 6 m από το όριο της οδού.

 

ε. Στους παράπλευρους δρόμους (Service Roads) του Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 6 m από το όριο της οδού.

 

στ. Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο, Δευτερεύον Επαρχιακό και Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο, εάν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή σε ικανό μήκος διατηρείται αυτή ή άλλως 3 m από το όριο της οδού.

 

3. Το όριο της οδού εφόσον δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση λαμβάνεται σε απόσταση 5 m για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο και 3 m για το λοιπό οδικό δίκτυο από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος,

 

4. Στο όριο των ιδιοκτησιών με την οδό είναι δυνατή η τοποθέτηση περιφράγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Οι αποστάσεις που ορίζονται ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τις προσθήκες καθ' ύψος σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.