Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μετεγγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μετεγγραφές σπουδαστών ανώτερων, Ιδιωτικών Σχολών Χορού σε αντίστοιχες Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές Χορού, ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει αποδοχή της Σχολής στην οποία ζητούν να μετεγγραφούν:

 

α) Αν ο σπουδαστής εγγράφεται απευθείας σε άλλη Σχολή πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία εγγραφών.

 

β) Αν ο σπουδαστής μετοίκισε, μετά από την έναρξη του διδακτικού έτους, σε άλλη πόλη ή άλλο δήμο της αυτής πόλης, που είναι η έδρα της Σχολής, στην οποία θέλει να μεταγραφεί. Η μετοίκηση διαπιστώνεται από την αστυνομική αρχή.

 

γ) Δεν δύναται να συνεχίσει τη φοίτηση του λόγω κατάργησης της Σχολής ή διακοπής λειτουργίας της.

 

2. Οι αιτήσεις των σπουδαστών, που εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου 1 περίπτωση α υποβάλλονται στη νέα Σχολή, που επιθυμούν να φοιτήσουν. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησαν.

 

3. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των σπουδαστών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση β και γ υποβάλλονται, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, από τις Σχολές στις οποίες επιθυμούν να μεταγραφούν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Με την αίτηση υποβάλλεται και πιστοποιητικό της Σχολής στην οποία φοίτησε ο ενδιαφερόμενος, από το οποίο προκύπτει η σπουδαστική του κατάσταση και ο αριθμός των απουσιών, που πραγματοποίησε κατά μάθημα, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησής του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.