Προεδρικό διάταγμα 372/83

ΠΔ 372/1983: Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 372/1983: Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού, (ΦΕΚ 131/Α/1983), 13-09-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 3, 6 παράγραφος 11, παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 5 του νόμου 1158/1981 περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 127/Α/1981).

 

2. Την από 02-12-1982 και 29-06-1983 σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Σχολών Χορού του άρθρου 25 του νόμου 1158/1981, και

 

3. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμός 195/1983 και 483/1983, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επιστημών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 2: Κτιριολογικές εγκαταστάσεις Σχολών

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 3: Προσόντα Καθηγητών

Άρθρο 4: Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διδακτικού προσωπικού

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 5: Σχολικό και διδακτικό έτος

Άρθρο 6: Εορτολόγιο

Άρθρο 7: Εγγραφές - Προθεσμίες εγγραφών

Άρθρο 8: Εξετάσεις

Άρθρο 9: Φοίτηση - Απουσίες

Άρθρο 10: Ελλιπής φοίτηση και συνέπεια αυτής

Άρθρο 11: Βαθμολογική Κλίμακα

Άρθρο 12: Κατάθεση βαθμολογίας

Άρθρο 13: Εκπαιδευτικές εκδρομές

Άρθρο 14: Μετεγγραφές

Άρθρο 15: Τίτλοι Σπουδών

Άρθρο 16: Ταυτότητες σπουδών

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις των σπουδαστών

Άρθρο 18: Παραπτώματα σπουδαστών

Άρθρο 19: Ποινές

Άρθρο 20: Καθήκοντα εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 21: Σύλλογος των Καθηγητών

Άρθρο 22: Τηρούμενα Βιβλία Σχολής

Άρθρο 23: Μαθήματα

Άρθρο 24: Ύλη μαθημάτων και εισαγωγικών εξετάσεων

Άρθρο 25

 

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού.

 

Αθήνα, 13-09-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.