Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις των σπουδαστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπόκεινται στους κανονισμούς της Σχολής και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται γι' αυτούς με νόμους και αποφάσεις της Πολιτείας.

 

2. Οι σπουδαστές οφείλουν να εγγράφονται εμπρόθεσμα και να παραλαμβάνουν τις ταυτότητες τους. Εφόσον δεν γράφτηκαν ή δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα, χάνουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.

 

3. Για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τις σπουδές τους πρέπει να απευθύνονται προφορικά στους Καθηγητές τους και εγγράφως, κατά περίπτωση, στην ιεραρχία της Σχολής.

 

4. Σε περίπτωση ιδρύσεως σπουδαστικού συλλόγου ή αντιπροσωπευτικής επιτροπής σπουδαστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιείται η ίδρυση στο Διευθυντή της Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναγνώριση τους.

 

Η γνωστοποίηση γίνεται έγγραφα από τη διοίκηση του συλλόγου ή την Επιτροπή και υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού και της δικαστικής πράξης αναγνώρισης ή αντίγραφο του κανονισμού της Επιτροπής σπουδαστών.

 

5. Σπουδαστικοί Σύλλογοι ή οι Επιτροπές ή Σπουδαστές που επιθυμούν να οργανώσουν κάθε μορφής συγκέντρωση ή εκδήλωση μέσα στη Σχολή υποχρεώνονται να ζητούν έγγραφη άδεια από το Διευθυντή της Σχολής και να λάβουν επίσης έγγραφη άδεια.

 

Η διενέργεια συγκέντρωσης ή εκδήλωσης χωρίς έγγραφη άδεια είναι πειθαρχικό παράπτωμα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου ή της Επιτροπής ή τους σπουδαστές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.