Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Σύλλογος των Καθηγητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Καθηγητές της Σχολής και ο Διευθυντής αποτελούν το σύλλογο των Καθηγητών. Των συνεδριάσεων του Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής της Σχολής ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

2. Ο Σύλλογος συγκαλείται έγγραφα από το Διευθυντή της Σχολής, σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και σε χρόνο που δεν παρακωλύεται η διδασκαλία των μαθημάτων.

 

Ο Σύλλογος δύναται να συγκληθεί προφορικά αν ζητηθεί έκτακτα από το 1/2 των μελών του. Η έκτακτη σύγκληση πραγματοποιείται σε δύο (2) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

 

3. Ο Σύλλογος αποφασίζει για κάθε θέμα, που αγορά την ορθή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης, που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής.

 

4. Οι αποφάσεις του συλλόγου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών.

 

5. Ο Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Διευθυντής της Σχολής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

6. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Σχολής και εκπρόσωπος του συλλόγου των σπουδαστών, ελλείψει δε αυτού ο εκπρόσωπος εκλέγεται από τους σπουδαστές όλων των τάξεων της Σχολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.