Προεδρικό διάταγμα 372/83 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σχολικό και διδακτικό έτος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σχολικό έτος αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους, διαιρείται δε σε δύο (2) διδακτικές περιόδους (εξάμηνα) και την περίοδο των θερινών διακοπών. Κάθε διδακτική περίοδος περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων.

 

Οι δύο διδακτικές περίοδοι αποτελούν το διδακτικό έτος.

 

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων της α' περιόδου (χειμερινό εξάμηνο)αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου και λήγει μετά τη συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων, της δε β' περιόδου (εαρινό εξάμηνο) αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τη συμπλήρωση των τριών (3) εβδομάδων εξετάσεων της προόδου και λήγει τη συμπλήρωση δεκατριών εβδομάδων.

 

3. Για τη συμπλήρωση της διδασκαλίας ή της διενέργεια εξετάσεων μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δύναται να παρατείνονται οι διδακτικές περίοδοι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.