Προεδρικό διάταγμα 379/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου με τα αρμόδια Τμήματα και Τομείς της.

 

β) Προϊστάμενη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπρόπυργου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.