Προεδρικό διάταγμα 37/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Δικαιούχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971, όπως ισχύει σήμερα δικαιούνται άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου οι κατωτέρω:

 

α Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

β. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του νόμου [Ν] 1910/1944 (ΦΕΚ 229/Α/1944), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

 

γ. Οι πολεμιστές της Κύπρου, σύμφωνα με την παράγραφο 9)γ του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

 

Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του 1 έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ3.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.