Προεδρικό διάταγμα 37/09

ΠΔ 37/2009: Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 37/2009: Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους, (ΦΕΚ 54/Α/2009), 01-04-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3648/2008 (ΦΕΚ 38/Α/2008).

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/2007 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/Β/2007).

 

3. Την υπ' αριθμόν 249139/2007 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1929/Β/2007).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 276/2008 γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Δικαιούχοι

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις

Άρθρο 3: Κατανομή - Προτίμηση δικαιούχων νόμου [Ν] 3648/2008

Άρθρο 4: Κατανομή - Προτίμηση δικαιούχων νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971

Άρθρο 5: Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολεμιστών Κύπρου

Άρθρο 6: Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία

Άρθρο 7: Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων.

Άρθρο 8: Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης Περιπτέρων

Άρθρο 9: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Άρθρο 10: Δημιουργία Νέων Θέσεων Περιπτέρων

Άρθρο 11: Όργανα Ελέγχου Δικαιολογητικών

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 20-03-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ3.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.