Προεδρικό διάταγμα 381/80

ΠΔ 381/1980: Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμο Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 381/1980: Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμο Χανίων, (ΦΕΚ 106/Α/1980), 05-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

3. Την σχετική πρόταση του Δήμου Χανίων διατυπωθείσα εις την υπ' αριθμό 35/1980 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

4. Το γεγονός ότι ως διαπιστώνεται εκ της ως άνω αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου υφίσταται δυνατότης οργανώσεως εις τον Δήμο Χανίων καταλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 416/1980 και 418/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 03-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.