Προεδρικό διάταγμα 38/96 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η θέρμανση των αιθουσών των συνεργείων δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον όμως ο εκμεταλλευτής του συνεργείου επιθυμεί την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, θα υποβάλλεται απαραίτητα μελέτη σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις λοιπές συναφείς διατάξεις, από τον κατά νόμο υπεύθυνο και θα τηρούνται επί πλέον οι εξής όροι και προϋποθέσεις:}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι περιπτώσεις β), γ) και ε) ισχύουν και για λεβητοστάσια που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και εξυπηρετούν άλλους χώρους εκτός του συνεργείου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.