Προεδρικό διάταγμα 38/96 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 416/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα συνεργεία των παραγράφων 1, 3, 7 και 8 του άρθρου 13 του παρόντος πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν είτε ανυψωτήρα είτε διάταξη επιθεώρησης, επισκευής και συντήρησης (τάφρο ή αναβαθμό).

 

Η ανωτέρω διάταξη επιθεώρησης πρέπει να φωτίζεται επαρκώς με φωτιστικά σημεία τάσης λειτουργίας 42 V. Επιτρέπεται και η χρήση φορητής λυχνίας χαμηλής τάσης (42 V) μέσα σε ειδική θήκη από μεταλλικό πλέγμα.

 

Εγκατάσταση μέσα στο συνεργείο ανυψωτήρων αυτοκινήτων (ηλεκτρικών ή υδραυλικών) επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Από τη λειτουργία των ανυψωτήρων και των βοηθητικών για τη λειτουργία τους μηχανημάτων δεν θα προκαλείται οποιασδήποτε μορφής ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου, εφόσον οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή γραφεία.

 

β) Το ελεύθερο ύψος μεταξύ οροφής και δαπέδου στην περιοχή του χώρου ανύψωσης, θα είναι τουλάχιστον 2,70 m για επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά και 4,50 m για λεωφορεία και λοιπά φορτηγά.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.