Προεδρικό διάταγμα 391/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διακηρύξεις και η διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών, για τα έργα του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 όπως κάθε φορά ισχύει και των διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1984).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.