Προεδρικό διάταγμα 40/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 393/1983 (ΦΕΚ 145/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων ασκεί τα καθήκοντα της προϊσταμένης αρχής και τις αρμοδιότητες της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, συνιστώνται τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Μελετών για όλες τις σχετικές μελέτες σηράγγων.

 

β) Τμήμα Σήραγγας Αρτεμισίου με έδρα το Ναύπλιο και διάρκεια λειτουργίας μέχρι 31-12-1989.

 

γ) Τμήμα Σήραγγας Μετσόβου με έδρα το Μέτσοβο και διάρκεια λειτουργίας μέχρι 31-12-1992.

 

δ) Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και την παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιούνται από τα Τμήματα Ναυπλίου και Μετσόβου.

 

Στα ανωτέρω Τμήματα Μελετών, Σήραγγας Αρτεμισίου και Σήραγγας Μετσόβου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αρμόδιος για το συζητούμενο θέμα Τμηματάρχης, συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως Εισηγητής χωρίς ψήφο και εισηγείται για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.