Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Διαμονή και απουσία του προέδρου της κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας είναι υποχρεωμένος να κατοικεί και να διαμένει στην κοινότητα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να διαμένει έξω από την κοινότητα και σε απόσταση έως εκατό χιλιόμετρα. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων νησιών που έχουν συνολικό πληθυσμό μέχρι πενήντα χιλιάδες κατοίκους δεν επιτρέπεται να διαμένουν έξω από το νησί. Αν οι περισσότεροι κάτοικοι της κοινότητας έχουν χειμερινή ή θερινή διαμονή έξω από την Περιφέρεια της κοινότητας ο πρόεδρος μπορεί να διαμένει και στον τόπο διαμονής των κατοίκων.

 

2. Ο πρόεδρος της κοινότητας δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από τριάντα ημέρες κάθε χρόνο χωρίς άδεια του κοινοτικού συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις μήνες με άδεια του συμβουλίου.

 

3. Η παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου συνεπάγεται αργία ή έκπτωση από το αξίωμα που την απαγγέλλει ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.