Προεδρικό διάταγμα 416/91 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1)γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Δεν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων. Η απόσταση αυτή μετριέται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου του συνεργείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η στάση μετατοπίζεται όπου αυτό είναι εφικτό με φροντίδα του αρμόδιου φορέα.

 

Ως είσοδος του συνεργείου θεωρείται η είσοδος των οχημάτων.}

 

2. Η παράγραφος 2)β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο με λειτουργική είσοδο ή έξοδο επί οδού απέναντι από χώρο εκκλησίας, πλατείας πράσινο ή πεζόδρομο.

 

Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε τέτοιο χώρο κοινής χρήσεως από μία ή περισσότερες πλευρές τους, στις οποίες δεν υπάρχει λειτουργική είσοδος ή έξοδος του συνεργείου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου, εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή των χώρων εργασίας του συνεργείου με τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους. Η ύπαρξη χώρου κοινής χρήσης βεβαιώνεται από την οικεία Πολεοδομική αρχή.}

 

3. Η παράγραφος 2)γ του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Σε απόσταση μικρότερη των 15 m από το πλησιέστερο σημείο αντλιών καυσίμων, φρεατίου δεξαμενών καυσίμων και εξαέρωσης αυτών.

 

Η μέτρηση γίνεται από το πλησιέστερο άνοιγμα του συνεργείου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται φλόγα οξυγόνου ή ηλεκτροκόλλησης κ.λ.π.}

 

4. Μετά το τέλος της παραγράφου 4, του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, προστίθεται η εξής φράση:

 

{Ο έλεγχος των διατάξεων αυτής της παραγράφου γίνεται από τις αρμόδιες περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.