Προεδρικό διάταγμα 416/91 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια:

 

α) Επιβατικών και ελαφρών φορτηγών 100 m2

 

β) Λεωφορείων και λοιπών φορτηγών 120 m2.}

 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.}

 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 που αριθμήθηκε εκ παραδρομής για δεύτερη φορά αριθμείται ως παράγραφος 12, οι δε λοιπές παράγραφοι του αυτού άρθρου ήτοι οι 12, 13, 14 αναριθμούνται ως παράγραφοι 13, 14 και 15.

 

4. Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{14. Συνεργεία που ασχολούνται με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο και γενικότερα με αεριώδη υπό πίεση καύσιμα, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 70 τετραγωνικά μέτρα. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου. Επίσης απαγορεύεται η ύπαρξη υπογείου τάφρου επιθεώρησης.}

 

5. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές περισσότερες της μίας από τις παραπάνω ειδικότητες, πλην της ειδικότητας της προηγούμενης παραγράφου (συνεργεία υγραερίου), η οποία για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι αμιγής η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια καθορίζεται στο 60% του αθροίσματος των ελαχίστων επιφανειών των επί μέρους ειδικοτήτων.

 

Σε καμιά όμως περίπτωση η ωφέλιμη επιφάνεια δεν θα είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω ειδικότητες. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και για την ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων υγιεινής, νιπτήρων, WC, και αποθήκης υλικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.