Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ωφέλιμες επιφάνειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ανάλογα με το αντικείμενο των επισκευών που γίνονται σ' αυτά, διαθέτουν ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια, αφαιρουμένων των τοίχων πλήρωσης και βοηθητικών χώρων, ως εξής:

 

1. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης, πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια:

 

α) Επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών 90 m2

 

β) Λεωφορείων και λοιπών φορτηγών 120 m2

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 416/1991 (ΦΕΚ 152/Α/1991) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996)

 

2. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών και γενικά την ηλεκτρική εγκατάσταση των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 τετραγωνικών μέτρων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

3. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση των κάθε είδους συστημάτων πέδησης των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

4. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή, ρύθμιση και συντήρηση αντλιών πετρελαιοκινητήρων και ακροφυσίων αυτοκινήτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

5. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και έλεγχοι εξαερωτήρων (καρμπιρατέρ) αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

6. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται τοποθετήσεις, επισκευές και ρυθμίσεις ταχογράφων, ταξιμέτρων και διάφορων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

7. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση κάθε είδους συστημάτων ανάρτησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

8. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

9. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση των κάθε είδους συστημάτων ψύξης των κινητήρων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

10. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση αμαξωμάτων κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια:

 

α) επιβατικών 60 m2

β) φορτηγών 120 m2

γ) λεωφορείων 120 m2 και

δ) μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων 30 m2

 

11. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται βαφές και συντήρηση, ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια:

 

α) επιβατικών 60 m2

β) φορτηγών 120 m2

γ) λεωφορείων 120 m2 και

δ) μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων 30 m2

 

12. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές και συντήρηση τροχών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 40 m2.

 

13. Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων αυτών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού τους), ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 

14. Συνεργεία που ασχολούνται με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων με αέρια καύσιμα (συνεργεία αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων), ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 70 m2. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής απαγορεύεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπόγειου χώρου ή ορόφου. Επίσης απαγορεύεται η ύπαρξη υπόγειας τάφρου επιθεώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 416/1991 (ΦΕΚ 26/Α/199) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008)

 

15. Συνεργεία στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές περισσοτέρων της μιας από τις παραπάνω ειδικότητες πλην της ειδικότητας της προηγούμενης παραγράφου (συνεργεία υγραερίου), η οποία για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι αμιγής, η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια καθορίζεται στο 60% του αθροίσματος των ελαχίστων επιφανειών των επί μέρους ειδικοτήτων. Σε καμιά όμως περίπτωση η ωφέλιμη επιφάνεια δεν θα είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται ξεχωριστά για καθεμιά από τις παραπάνω ειδικότητες. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και για την ωφέλιμη επιφάνεια των χώρων υγιεινής, (νιπτήρων, W.C.) και αποθήκης υλικών με αντίστοιχο ποσοστό 40%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 416/1991 (ΦΕΚ 152/Α/1991) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996)

 

16. Συνεργεία επιδιόρθωσης μικροφθορών αμαξωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

Για τα συνεργεία αυτά απαιτείται ωφέλιμη επιφάνεια 60 m2 και βοηθητικών χώρων τουλάχιστον 10. Ο ειδικός χώρος όπου θα βάφονται οι μικρής έκτασης επιφάνειες των οχημάτων, πρέπει να είναι ικανός να δέχεται εντός του όλο το αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα -μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα και να αφήνει χώρο γύρω απ' αυτά για να εκτελεσθεί η εργασία τοπικής βαφής.

 

Ο χώρος αυτός πρέπει να απομονώνεται από τους χώρους του καταστήματος και από το εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να είναι κτιστός ή λυόμενος, σε ισόγειο χώρο κυρίας χρήσεως ή και σε βοηθητικό χώρο βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003). Ο χώρος θα διαθέτει εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα, εξαερισμό με αξονικό ανεμιστήρα ικανό να εκτελεί 8 ανανεώσεις του αέρα ανά ώρα και φίλτρο κατακράτησης των σταγονιδίων του χρώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 163/2009 (ΦΕΚ 201/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.