Προεδρικό διάταγμα 4/12 - Άρθρο 12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του χαρακτηριζόμενου με το προηγούμενο άρθρο χώρου σχολείου ορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.

 

β. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 3.

 

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 13,00 m.

 

ε. Οι εκδοθησόμενες δυνάμει του παρόντος οικοδομικές άδειες πρέπει να είναι σύμφωνες προς τους ρητούς ορισμούς και την έννοια της υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΝΣΚΑ/Γ/829/60707/1453/2004 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.