Προεδρικό διάταγμα 4/12 - Άρθρο 12

ΠΔ 04-12-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 44 (περιοχή 88) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-12-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 44 (περιοχή 88) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 400/ΑΑΠ/2012), 18-12-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων Α 4.2.β και 4.3 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 8 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 8134/2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/2010).

 

6. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΔΝΣΚΑ/Γ/829/60707/1453/2004 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/2004).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν Υ27/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα (ΦΕΚ 2048/Β/2012).

 

9. Το από 24-09-1996 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 513/1976 και το με αριθμό ΕΓ32-Τ1/12719/14-06-2010 έγγραφο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 1652/2001, 2168/2005, 4259/2005, 1264/2006 και 1128/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 182/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την υπ' αριθμόν 2/2012 (συνεδρία 11) γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την 153/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-12-2012

 

Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.