Προεδρικό διάταγμα 4/4/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η στέγαση των κτιρίων γίνεται με δώμα.

 

β) Στην κατάληξη των δωμάτων στους περιμετρικούς τοίχους επιτρέπεται σαμάρι οξυκόρυφο ή καμπύλο.

 

2. Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται σε επιμέρους τμήματα που πλησιάζουν τον κάνναβο και τις διαστάσεις των παραδοσιακών προτύπων. Κατασκευάζονται είτε από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο υποχρεωτικά εξωτερικά με σοβά είτε από λιθοδομή η οποία μπορεί να ασβεστωθεί, να βαφεί ή να παραμείνει ανεπίχριστη χωρίς τονισμένους αρμούς. Στον τομέα Α της Χώρας Αστυπάλαιας επιτρέπεται τα επιχρίσματα των όψεων να είναι λεία με σαρδέλωμα ή με πλατύ αρμολόγημα (σκλίβωμα).

 

Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους επένδυση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.

 

3. Τα εξωτερικά ανοίγματα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% της επιφανείας των όψεων στις οποίες αντιστοιχούν. Η αναλογία πλάτους / ύψους ορίζεται για τα παράθυρα σε 1/1,5 ή 1/2, ενώ για τις πόρτες σε 1/2 έως 1/2,5 για τις μονόφυλλες και σε 1/1,5 για τις δίφυλλες, με μέγιστο πλάτος 1.2 m. Η απόσταση μεταξύ των ανοιγμάτων θα είναι τουλάχιστον 0.4 m και από τις ακμές των κτιρίων να είναι τουλάχιστον 0.6 m.

 

Επιτρέπονται οι υπέρθυρα τοξωτοί ή ορθογωνικοί τοξωτοί φεγγίτες με διακοσμητικές σιδεριές, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω συνολική αναλογία ύψους - πλάτους των κουφωμάτων και είναι.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή πλαισίων περιμετρικά των ανοιγμάτων. Τα πλαίσια είναι επιχρισμένα με λείο σοβά και προεξέχουν 0.01 - 0.02 m από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου.

 

Επιτρέπεται η κατασκευή λίθινης προεξοχής (μαρκίζα) πάνω από το πλαίσιο των ανοιγμάτων.

 

4. Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα ταμπλαδωτά ή καρφωτά. Τα υαλοστάσια των ανοιγμάτων υποδιαιρούνται με δύο τουλάχιστον οριζόντια καΐτια κατά την έννοια του ύψους. Το σύνολο των κουφωμάτων του κτιρίου επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό, και να είναι μονόχρωμα σε χρώμα μπλε, πράσινο, ώχρα, γκρι, χονδροκόκκινο. Επιβάλλεται να βάφονται στο ίδιο χρώμα και τα μεταλλικά στοιχεία των κουφωμάτων (μεντεσέδες κ.λ.π.).

 

Οι αυλόθυρες είναι ξύλινες ή μεταλλικές απλής μορφής. βαμμένες στο χρώμα των κουφωμάτων. Απαγορεύεται η κατασκευή στεγάστρων πάνω από αυτές.

 

5. Οι εξώστες σε πρόβολο (μπαλκόνια) κατασκευάζονται από μπετόν ή ξύλο ή μέταλλο με ξύλινο δάπεδο, κατά τα τοπικά πρότυπα, και έχουν ορθογωνική κάτοψη. Επιτρέπονται οι εξώστες είτε ως κατάληξη των κλιμάκων είτε ανεξάρτητοι, οι οποίοι φέρονται από φουρούσια απλά ξύλινα με κοιλόκυρτο άκρο ή ξύλινα ή σιδερένια δοκάρια με υποστήριξη σιδερένιας σιτηρίδας με κοιλόκυρτη μορφή. Το μέγιστο πλάτος τους ορίζεται σε 1.1 m και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του πλάτους του δρόμου, ενώ το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.2 m.

 

6. Τα στηθαία των εξωστών κατασκευάζονται ξύλινα ή σιδερένια απλής μορφής (με κάθετα λεπτά μεταλλικά στοιχεία), και βάφονται, τα μεν ξύλινα, σε χρώμα ανάλογο με αυτό των κουφωμάτων, για τα δε μεταλλικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το μαύρο. Κιγκλιδώματα νεοκλασικού τύπου επιτρέπομαι μόνον στα αντίστοιχα κτίρια. Τα στηθαία των ανοικτών εξωστών (εσοχές) κατασκευάζονται από ξύλο ή σίδερο ή είναι κτιστά συμπαγή ορθογωνικής διατομής.

 

7. Επιτρέπεται η ανακατασκευή των ανοικτών στεγαδίων, μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. Επιτρέπονται προστεγάσματα - στέγαστρα από ξύλινο σκελετό ορθογωνικής διατομής και με επιφάνεια κάλυψης οριζόντια ή ελαφρώς κεκλιμένη με καλάμια Στις ζώνες Α και Β της Χώρας Αστυπάλαιας και του οικισμού Λιβάδι επιτρέπεται η επικάλυψη των στεγάστρων και με ύφασμα λευκού χρώματος. Το μέγιστο ύψος των στεγάστρων στον όροφο των κτιρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2.3 m και να απέχει τουλάχιστον 0.7 m από την απόληξη της στέγης. Ο χρωματισμός του σκελετού των στεγάστρων και των κουφωμάτων είναι λευκός.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή καμπύλων προστεγασμάτων, η χρήση πλαστικών, αλουμινίων, ετερνίτ και αμίαντοι τσιμέντου (ελενίτ), καθώς και η τοποθέτηση κάθετων προς το έδαφος πετασμάτων.

 

8. Οι ανοιχτές κλίμακες επιτρέπεται να είναι ξύλινες κτιστές ενσωματωμένες στον όγκο του κτιρίου και τοποθετούνται παράλληλα και σε επαφή με το σώμα του κτιρίου. Επιτρέπεται η αναστήλωση και η ανακατασκευή τους, εφ' όσον προϋπήρχαν, στην περίπτωση που διαμορφώνονται πάνω από διαβατικό (στεγασμένο) πέρασμα. Επιβάλλεται να είναι κτίστες και ενσωματωμένες στον όγκο της οικοδομής. Τα πατήματα να είναι από σχιστόπλακες ή από τσιμεντοκονία χρώματος γκρι και τα ρίχτια σοβατισμένα και βαμμένα σε χρώμα λευκό. Απαγορεύεται κάθε άλλο υλικό επίστρωσης. Τα στηθαία - κιγκλιδώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα κουφώματα ή και ταμπλαδωτά. Επιτρέπονται και σφυρήλατα σιδερένια κιγκλιδώματα.

 

9. Επιτρέπονται οι γωνιακές αποτμήσεις ή οριζόντιες με αποτετμημένη γωνία σύνθετη κοιλόκυρτη με σταλακτίτες.

 

10. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων, βόλτων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων εκτός του σώματος του κτιρίου και στις περιφράξεις των γηπέδων. Οι περιφράξεις των γηπέδων και οι τοίχοι αντιστήριξης κατασκευάζονται από ξερολιθιά ή λιθοδομή χωρίς τονισμένους αρμούς η οποία μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη ενώ κάθε άλλο δομικό στοιχείο επιχρίζεται. Ως μέγιστο ύψος του συμπαγούς τμήματος των περιφράξεων ορίζεται το 1.2 m συμπεριλαμβανομένου του τυχόν στηθαίου, και το πάχος του τουλάχιστον 0.4 m.

 

11. Ο χρωματισμός στις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων του κτιρίου να είναι από λευκό υδρόχρωμα ή ασβέστη σύμφωνα με τα πρότυπα της περιοχής. Ο χρωματισμός τμημάτων ή ολόκληρων των όψεων με άλλο χρώμα εκτός από λευκό γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους επένδυση των εξωτερικών όψεων (λίθινες πλάκες, κεραμικά πλακάκια, κ.λ.π.).

 

12. Οι καπνοδόχοι είναι ορθογωνικής διατομής με λίθινη επικάλυψη και απόληξη κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.