Προεδρικό διάταγμα 4/6/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:

 

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 20%, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επιφάνεια 150 m2 για δημιουργία θερμοκηπίου.

 

β. Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

2. Επιτρέπεται η κατασκευή δύο θυρωρείων μέγιστου εμβαδού εκάστου 20 m2 και κυλικείου μέγιστου εμβαδού 20 m2, που συμπεριλαμβάνονται - προσμετρώνται στα ανωτέρω καθοριζόμενα πολεοδομικά μεγέθη.

 

3. α. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 10 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.85 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του θυρωρείου και κυλικείου: 3.5 m.

 

4. α. Ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησομένων κτιρίων από τα όρια του χώρου 10 m.

 

β. Τα θυρωρεία τοποθετούνται επί των ορίων του χώρου το δε θερμοκήπιο τοποθετείται σε απόσταση 2.5 m από τα όρια αυτού.

 

5. Επιτρέπεται η κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων στον ακάλυπτο χώρο και σε θέσεις που δεν θίγουν την υπάρχουσα σημαντική βλάστηση.

 

6. Η πρόσβαση πεζών και οχημάτων γίνεται από την Λεωφόρο Μεσογείων (μέσω του Νοσοκομείου Σωτηρία).

 

7. Για τη διαμόρφωση του χώρου επιβάλλεται η τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 2/2013 (συνεδρία 3) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας.

 

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.