Προεδρικό διάταγμα 4/9/17b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

α. Καθορίζεται περίγραμμα των ανεγερθησομένων κτιρίων, εντός του οποίου δημιουργούνται και οι χώροι αυλισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή και στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ1 στο διάγραμμα του άρθρου 1.

 

β. συντελεστής δόμησης: 0.3

 

γ. ποσοστό κάλυψης: 20% της επιφάνειας του χώρου

 

δ. μέγιστο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7.3 m προσαυξανόμενο κατά 1.5 m για την κατασκευή στέγης.

 

ε. επιτρέπεται η διάσπαση του όγκου των κτιριακών εγκαταστάσεων σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια.

 

2. Η έκδοση των οικοδομικών αδειών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, όπως εγκρίθηκε με την 49678/24-10-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

3. Οι εκσκαφικές εργασίες για την ανέγερση κτιρίων ή τη διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων διενεργούνται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας η οποία ειδοποιείται εγγράφως τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.